card

Ахлах бүлэг

Ангийн багш: Д.Цэрэндулам

  • Мэргэжил: Цэцэрлэгийн багш
  • Боловсролын зэрэг: Боловсролын магистр
  • Шагнал урамшуулал: 2013 оны “Улаанбаатар” цэцэрлэгийн “Шилдэг ажилтан”, Засгийн газрын шагнал “Боловсролын тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэгтэй манай тэргүүний шилдэг багш
  • Ажлын туршлага: Боловсролын байгууллагад 18 жил тасралтгүй ажилласан.
 

Туслах багш: Б.Отгонзаяа

  • Мэргэжил:  Англи хэлний багш
  • Боловсролын байгууллагад 3жил ажилласан.
 

 

Сургалтын үйл ажиллагаа