card

Бэлтгэл бүлэг

Ангийн багш: Д.Нарантуяа

  • Мэргэжил: Цэцэрлэгийн багш
  • Боловсролын зэрэг: Бакалавр
  • Шагнал урамшуулал: 2012 оны “Улаанбаатар” цэцэрлэгийн “Шилдэг ажилтан”, Засгийн газрын шагнал "Боловсролын тэргүүний ажилтан" хүндэт тэмдэгтэй манай тэргүүний шилдэг багш
  • Ажлын туршлага: Боловсролын байгууллагад 21 жил ажилласан.

 

 

Туслах багш: М.Оюунжаргал

  • Мэргэжил: Туслах багш
  • Боловсролын байгууллагад 6жил ажилласан
  •     

Сургалтын үйл ажиллагаа