card

Удирдлага

Эрхлэгч: Жи Гымсүг

 • Мэргэжил: Цэцэрлэгийн багш, цэцэрлэгийн эрхлэгчийн эрхтэй, MIA Монтессори багшийн эрхтэй
 • Боловсролын зэрэг: Сөүлийн Боловсролын Их сургуулийн Боловсрол судлалын магистр
 • Ажлын туршлага: 2010 онд Улаанбаатар цэцэрлэгийг үүсгэн байгуулсан. Сургуулийн өмнөх боловсролын их сургуульд профессор, Эцэг эхийн сургалтын лектор, багш нарын боловсролын лектор, Боловсролын байгууллагад 36 жил тасралтгүй ажилласан

Арга зүйч: У.Бүжинлхам

 • Мэргэжил: Цэцэрлэгийн багш, арга зүйч
 • Боловсролын зэрэг: Гэр бүл судлалын магистр
 • Шагнал урамшуулал: 2010 оны “Улаанбаатар” цэцэрлэгийн “Шилдэг ажилтан”, Засгийн газрын шагнал “Боловсролын тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг
 • Ажлын туршлага: Боловсролын байгууллагад 30 жил тасралтгүй ажилласан.

Арга зүйч: Ким Нан Хый

 • Мэргэжил: Цэцэрлэгийн багш, арга зүйч
 • Боловсролын зэрэг: Боловсролын бакалавр
 • Шагнал урамшуулал: 2011 оны “Улаанбаатар” цэцэрлэгийн “Шилдэг ажилтан”
 • Ажлын туршлага: Боловсролын байгууллагад 15 жил тасралтгүй ажилласан.