card

Ахлах "А" бүлэг

Ангийн багш: Б.Болортуяа

  • Мэргэжил: Цэцэрлэгийн багш
  • Боловсролын зэрэг: Боловсролын бакалавр
  • Шагнал урамшуулал: 2015 оны “Улаанбаатар” цэцэрлэгийн “Шилдэг ажилтан”, 2019онд "Багшийн ур чадвар" тэмцээний 2-р байрын шагналтай, НБГ-ын тэмдэг “Заах арга зүйч” тэмдэг шагналтай манай тэргүүний шилдэг багш
  • Ажлын туршлага: Боловсролын байгууллагад 10 жил тасралтгүй ажилласан.
 
 

Туслах багш: Ж.Бадамханд

  • Мэргэжил: Цэцэрлэгийн туслах багш, тогооч
  • Боловсролын байгуулагад 5жил ажилласан туршлагатай багш.

 

 

Сургалтын үйл ажиллагаа